וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הממשלה אישרה: אלו עיקרי תכנית הדיור הממשלתית לשנת 2024

עודכן לאחרונה: 5.2.2024 / 13:17

בהיקף של 2.5 מיליארד שקל: שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף ושר האוצר בצלאל סמוטריץ הציגו הבוקר בישיבת הממשלה את תכנית הנדל"ן של ישראל לשנה הקרובה, שאושרה באופן סופי. עיקרי התכנית בכתבה

בניינים בתל אביב. ראובן קסטרו
הממשלה אישרה: זו תכנית הדיור הסופית לשנת 2024/ראובן קסטרו

לאחר שהוצגה אתמול לתקשורת במסיבת עיתונאים, תכנית הדיור של ישראל לשנת 2024 אושרה בישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר (ב'). התכנית, שכוללת השקעה של מיליארדי שקלים, גובשה ע"י משרדי הבינוי והשיכון, האוצר וגורמים רלוונטיים נוספים, כשהמטרה לדבריהם היא לשמור על הרציפות התפקודית בענף, לעודד בנייה באזורי עדיפות לאומית. זאת, מתוך הבנה כי תחום הנדל"ן הינו גורם משמעותי בכלכלת ישראל ויש להשקיע בו משאבים רבים למען אזרחים המדינה.

במסגרת התכנית: תכנית דירה בפריפריה ב-800,000 שקל, הגדלת מכסת העובדים הזרים, הכנסת חברות ביצוע חדשות, קיצור הלכי ביורוקרטיה, השקעה של 1.1 מיליארד שקל במכרזים, עידוד העסקת עובדים ישראלים בענף הבניין, עדכוני חקיקה, קידום שוק השכירות ועוד.

להלן עיקרי התכנית:

דירה בפריפריה ב-800 אלף שקל

תכנית דירה ב-800,000 שקל באמצעות סבסוד פיתוח ועידוד שיווק מכרזי מקרקעין.

העמקת סבסוד הפיתוח במטרה להגדיל את הצלחת שיווקי המקרקעין באזורי פריפריה, באמצעות הפחתת עלויות הפיתוח במכרז כך שדירת ארבעה חדרים (100 מ"ר) במכרזי מחיר מטרה באזורי עדיפות לאומית לא יעלו על 800,000 שקל לדירה. מעל 20% מיח"ד שישווקו בהנחה על פי התכנית יוקצו למשרתי מילואים. בנושא יושקעו 1.1 מיליארד שקל.

סבסוד עלויות הפיתוח ברשויות מקומית בסך של עד כ 50,000 שקל ליחידות דיור, בכפוף לכך שצפי השיווקיים המצטבר באותה רשות, בשלוש השנים הקרובות יעמוד על לפחות 1,500 יח"ד. בנוסף, יינתן סבסוד עלויות הפיתוח באתרים; בהם שיעור השיפוע של הקרקע המפותחת עולה על 20%, מאחר ומכרזים אלו מתאפיינים בעלויות פיתוח גבוהות מהממוצע וכן באתרים ששיווקם נכשל במהלך 2023 או 2024.

עובדים זרים

בכדי להיענות למצוקת ענף הנדל"ן בטווח הקצר, נדרשים פתרונות ייבוא מגוונים להבטחת הגעתם לישראל של כמות עובדים זרים לצורכי הענף בהקדם. על כן, הוחלט כי תוגדל מכסת העובדים הזרים שניתן להעסיק בישראל, ל- 65,000 עובדים.

בנוסף, יפורסם קול קורא במטרה להרחיב את היקף חברות הביצוע הזרות שעובדות בענף הבנייה למגורים בישראל ומכסת העובדים תגדל ב-10,000 עובדים נוספים.

כמו כן, בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה יקודם נוהל לפיו יצומצמו שעות המינימום הנדרשות במשכורת לעובד זר, על מנת שגם קבלנים בינוניים וקטנים יוכלו להעסיק עובדים זרים להשלמת כוח האדם החסר להמשך עבודה. בנוסף על פי התכנית, הממשלה תפעל להרחבת שעות העבודה באתרי הבנייה.

sheen-shitof

עוד בוואלה!

מיקום אסטרטגי, נוף מרהיב ודירות מפוארות: השכונה המסקרנת שנבנית במרכז

בשיתוף אאורה נדל"ן

עידוד העסקת עובדים ישראלים בענף הבניין

במקביל למאמץ לייבוא עובדים זרים, הממשלה מאמינה כי יש להמשיך ולעודד אוכלוסיות מקומיות להצטרף לענף הבנייה, ולכן תקודם תכנית מענקים לעידוד תעסוקה בענף בהשקעה של 60 מיליון שקל.

קידום שוק השכירות בישראל

לצורך קידום שוק השכירות המוסדי בישראל מציעה התכנית לקדם מסלול נוסף לחבות במע"מ לפרויקטים הנבנים לשכירות ארוכת טווח. במסגרת זו, יהיה באפשרות היזמים בתחום לקזז מע"מ תשומות בשלב הבנייה ולדחות את חבות המע"מ למועד מכירת הדירות או תום תקופת השימוש בנכס לצרכי שכירות ארוכת טווח, וזאת בהתאם לשווי במועד זה.

הטמעת טכנולוגיות בענף הבנייה למגורים

מתן מענקים בהיקף של כ-19 מיליון שקל להקמת מפעלי ייצור לשיטות בנייה מתועשות מתקדמות בדגש על בנייה מודולרית. בנוסף יוקצה מענק הוצאות פיתוח קרקע בהתאם לתקנות ולנהליו, לשני מפעלים בתחום הבנייה המתקדמת בדגש על בנייה מודולרית שיוגדרו.

תיקונים בחוק התכנון והבנייה

התכנית מבקשת לתקן את חוק התכנית הכלכלית (התשפ"ג - 2023) ואת חוק התכנון והבנייה (התשכ"ב - 1965), כך שתכניות מגורים גדולות, הכוללות 80 יחידות דיור ומעלה, ומיזמי תשתית חיוניים, יוכלו להגיש בקשה להיתר או להרשאה לרשות הרישוי הארצית או לחלופין לות"ל ללא צורך בזמן ההמתנה הקבוע כיום בחוק.

גיבוש מתווה למתן ערבות מדינה במכרזי מכירה מוקדמת

על פי התכנית בתוך 45 יום הממשלה תגבש מנגנון למתן ערבות מדינה לפרויקטי בינוי דירות למגורים בבנייה רוויה (בהיקף העולה על 50 יחידות דיור לפרויקט). המנגנון יכלול מתן ערבות מדינה לגורמים המממנים פרויקטים בשוק הנדל"ן על חלק ממרכיב המכירה המוקדמת, בשלב הקודם להתחלת הבנייה (Pre-Sale).

הדרישה להעמדת הערבות תתמקד בהפחתת אחוז המכירה המוקדמת הנדרשת על ידי הגורם המממן, זאת באמצעות מתן ערבות מדינה בגובה הגידול בסיכון האשראי אשר נובע מהפחתת שיעור המכירה המוקדמת הנדרשת. הערבות תמומש במקרה בו הפרויקט מגיע לחדלות פירעון.

תמרוץ למתן היתרים

במטרה לקדם אישור היתרי בנייה להתחדשות עירונית ב-2024-2025 יוארך המנגנון שנקבע לתמרוץ היתרים, באמצעות פרסום קול קורא חדש עבור שנים אלו, לפיו יתוגמלו רשויות מקומיות במענק חד פעמי לפיתוח העירוני המשרת את הליך ההתחדשות העירונית.

דחיית תשלומים במכרזי קרקע

על פי התכנית, תיקבע הוראת שעה, שתאפשר ליזמים במכרזי קרקע לדחות את ביצוע התשלומים על הקרקע עד ליום 30 ביוני 2024 במקום 90 ימים כיום. בנוסף, בנושא הוצאות הפיתוח, מלוא התשלום יועבר לרמ"י עד ל-90 יום ממועד סגירת המכרז, פרט למקרים חריגים.

עידוד התחדשות עירונית בפריפריה

התחדשות עירונית הינה פתרון בעל יתרונות רבים, שכן היא תורמת להתחדשות השכונות הוותיקות, לחיזוק העירוניות תוך שיפור משמעותי בחיי התושבים, לצד תוספת מרחבים מוגנים דירתיים.

לכן, תקודם החלטת הממשלה 852, "תכנית לחיזוק העיר אשקלון ותיקון החלטת ממשלה", לערים נוספות, יוקצו משאבים תקציביים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, שיהווה חלף למחויבות בהסכם הגג שנחתם עם העירייה להקצאת קרקע משלימה, לצורך סבסוד מיזמי התחדשות עירונית חסרי כדאיות כלכלית.

צעדים במיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין יתוקן כהוראת קבע לפיו הסדר המס לעניין מס רכישה החל כיום בהתייחס לדירה שאינה דירה יחידה, יחול כהוראת קבע.

בנוסף, תוגדל ההטבה במס רכישה לה זכאים יזמים אשר פועלים בתחום ההתחדשות העירונית בפרויקטים הנבנים בפריפריה, כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, כך ששיעור המס האפקטיבי אשר צפוי לחול עליהם יופחת בשיעור של 2% נוספים.

תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

ביטול בהדרגתיות של הפטור הלינארי הקיים ביחס לדירות שנרכשו לפני שנת 2014. המנגנון החדש יהיה העלאה הדרגתית של 5% בכל שנה, החל משנת 2026 עד לשיעור המס החל על השבח הריאלי בשיעור של 25% או בשיעור מס במכירת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מזכה כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, לפי העניין.

הסכמי גג מותאמים לרשות

חתימה על הסכמי גג עם רשויות מקומיות בהן פוטנציאל משמעותי להגדלת כמות השיווקים, וקידום של השקעה תקציבית המותאמת לצרכים היחודיים לפיתוח העירוני ברשות, המיועדים לתת מענה משלים ולעודד בצורה משמעותית את השיווקים של יחידות הדיור למגורים.

  • עוד באותו נושא:
  • נדל"ן

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    4
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully