חריש: המדינה מקימה עיר חדשה ללא כבישים או אזורי תעסוקה

לעיר העתידית יש כניסה ויציאה אחת בלבד, מערכות הכבישים הנוספות מפגרות אחר תוכניות האכלוס ותוכנית המתאר שלה כוללת אפס אזורי תעסוקה. המבקר מתריע כי המחדל התחבורתי יעכב את אכלוסן של מאות דירות שלא יוכלו לקבל טופס 4, והעדר אזורי תעסוקה ייצר עוד עיר גירעונית

  • חריש
חריש (צילום: שלומי גבאי)

הישוב חריש, שמנה בסוף שנת 2015 כ-1,350 תושבים, צפוי להפוך עד שנת 2020 לעיר בת כ-60,000 תושבים – ומוגדר כמשימה לאומית. אלא שדוח מבקר המדינה מצא כי תהליך הפיכתה של חריש ממועצה מקומית קטנה לעיר חדשה ומודרנית, מבוצע מבלי שהדברים הבסיסיים ביותר שאמורים לשרת את העיר העתידית מטופלים. דוח המבקר חושף כי העיר העתידית צפויה להיות גירעונית בשל היעדר אזורי תעסוקה בתחומה שאמורים להניב לה הכנסות וכי נכון להיום לא ביצע משרד התחבורה את הפרויקטים התחבורתיים הנדרשים כדי לשרת את אלפי התושבים שצפויים להתגורר בה – באופן שצפוי לעכב את אכלוסן של אלפי יחידות הדיור שנמכרו במקום.

עוד בוואלה! NEWS

מה עושה אביב אלוש בבית של הדר מרקס ואיך זה קשור לסטורי שלהם? צפו במפגש הקורע בין אביב להדר

לכתבה המלאה

הדוח המיוחד שהוקדש לפרויקט הלאומי חושף גם את התנהלותה העגומה של המועצה המקומית חריש – שאמורה להיערך לקראת הפיכתה לעירייה שתשרת אלפי תושבים. נכון להיום היערכות זו אינה מבוצעת, המועצה מתנהלת באופן גירעוני – ואין לה כל תכנית בסיסית כיצד לשרת את אלפי התושבים החדשים שיתגוררו בתחומה. זאת ועוד, המועצה המקומית עצמה נמצאה כעבריינית תכנון ובנייה – והמבקר מצביע על התנהלותה, כמו גם התנהלותם של מספר משרדי ממשלה נוספים, כהתנהלות שאינה הולמת מהלך לאומי ייחודי של הקמת עיר.

בלי תעסוקה או כבישים

אחד הדברים המרכזיים שעליהם מצביע מבקר המדינה הוא העובדה שהעיר חריש תוכננה ללא אזורי תעסוקה. דו"ח המבקר חושף בין השאר בהקשר זה "בשל היעדרו של אזור תעסוקה, העריך מחוז חיפה במשרד הפנים כי המועצה המקומית תזדקק בשנים 2019-2016 למענקי ייצוב בסכום כולל של עד 122 מיליון ש"ח לכיסוי הגירעון השוטף בפעילותה". להערכתו, המצב הנוכחי יוביל לכך שחריש תהיה עיר גרעונית במשך שנים.

העיר חריש, שיועדה במקור להיות עיר חרדית, שינתה עם הזמן את צביונה עקב עתירות של תושבים באזור שדרשו כי המכרזים ייפתחו לכלל האוכלוסייה. נכון להיום, מנתונים שריכזה מחלקת הקליטה במועצה המקומית, עולה כי כ-70% מתושבים העתידיים עובדים באזור גוש דן – ומרביתם חילונים.

"הדעת נותנת כי בשל העובדה שלא תוכננו בחריש מפעלי תעשייה או בנייני משרדים בהיקף ניכר, צפויים מרבית תושביה למצוא את פרנסתם מחוץ ליישוב. לפיכך, גישה תחבורתית מהירה, יעילה ובטוחה לרשת הכבישים הארצית היא מנוף חיוני לפיתוח האורבני, החברתי והכלכלי של העיר"., מבהיר המבקר

אולם למרות זאת, הרי שבמועד הביקורת לפני שאוכלסה העיר הייתה הגישה התחבורתית לעיר דרך כניסה אחת בלבד, ועל פי נתיבי ישראל, הכבישים הקיימים באזור חריש לא עמדו בעומסי התנועה שהיו מצויים באזור בשנת 2015 עוד לפני אכלוס העיר.

המבקר מציין כי מבדיקת ההשפעות התחבורתיות שנערכה לשנת יעד 2020 עלה כי צריך לבצע מיד את סלילת כביש 444 מצומת חריש לכיוון צפון עד החיבור עם כביש 65, וכן יש לשדרג מיד את כביש הכניסה לעיר הסמוך לצומת חריש לכביש דו-נתיבי בשני המסלולים. עוד העלתה הבדיקה כי כל תוספת יחידות הדיור לחריש תחייב תכנון וביצוע של כביש 444 החדש בין צומת חריש לכיוון דרום עד החיבור עם כביש 9. כמו כן - פיתוח חריש כלפי דרום מחייב תכנון וסלילה של כביש 611, שיתחבר לכביש 6 ולכביש 444 החדש וישמש כניסה נוספת לחריש.

חריש (צילום: שלומי גבאי)

אולם מהדוח עולה כי למרות הצורך הדחוף בפתרונות אלו, הרי שמשרד השיכון ומשרד התחבורה אישרו רק את תכנונם של הכבישים - בלי אישור הביצוע וללא תקצוב. "נמצא כי קצב התקדמות הפרויקטים התחבורתיים מפגר באופן ניכר אחר הצפי לאכלוס, כך שעולה חשש לעיכוב באכלוס חלק מיחידות הדיור שבנייתן תסתיים בטרם יושלמו הפרויקטים התחבורתיים", מדגיש המבקר.

בסטטוס לוחות הזמנים שהעביר משרד התחבורה לנציגי משרד מבקר המדינה בפברואר 2016 נמסר כי ביצוע הפרויקטים התחבורתיים שבהם מותנה אכלוס יחידות דיור בחריש, צפוי להסתיים בסוף מאי 2017. על פי תחזית משרד השיכון הכלולה בהחלטת הממשלה מדצמבר 2015, במועד זה צפויה להסתיים בנייתן של כ-4,800 יחידות דיור בעיר. מהנדסת הוועדה המיוחדת מסרה לעורכי הביקורת כי הוועדה המיוחדת מודעת לבעיה הצפויה בהנפקת היתרי האכלוס, וכי בכוונתה לאכוף את תנאי האכלוס כפי שנקבעו בתכנית המפורטת.

"מהאמור לעיל עולה החשש כי לפי תנאי התכנית המפורטת ותחזית האכלוס לא תתאפשר הנפקתם של היתרי אכלוס (טפסי 4) למאות יחידות דיור שבנייתן צפויה להסתיים עד מאי 2017. קיים חשש כי בשל העיכוב בהשלמת הפרויקטים התחבורתיים האמורים, לא תוכל הוועדה המיוחדת לאשר אכלוס של חלק מיח"ד שבנייתן תסתיים, והדבר יפגע ביזמים וברוכשי הדירות. מהאמור לעיל עולה תמונה עגומה, ולפיה לא יהיה בשנים הקרובות מענה תחבורתי הולם לתושבי חריש וסביבתה, והדבר עלול לפגוע באיכות חייהם של התושבים ובהתפתחות העיר", לשון הדוח.

הפרויקט הלאומי של העיר העתידית סובל על פי דוח המבקר גם מסוגיות של תכנון ובנייה: נכון למועד סיום הביקורת היו בחריש כ-5,400 דירות בשלבי בנייה שונים – אל הוועדה המיוחדת בעיר מעסיקה שלושה מפקחי בנייה בלבד, המשמשים בין היתר כבודקי תכניות. הבעייתיות בנושא הפיקוח על הבנייה – לא פוסחת גם על המועצה המקומית עצמה.

בין המקרים המתוארים בדוח מוזכר מקרה של אכלוס מבני חינוך ללא טופס אישור אכלוס (טפסי 4) וכן מקרה שבו המועצה עצמה הקימה קומה שלישית בבניין המועצה ללא היתר. מהדוח עולה כי מהנדסת הוועדה המיוחדת הוציאה למועצה המקומית צו מינהלי להפסקת הבנייה ורק אז נעצרו העבודות.

ממועצה מקומית לעירייה: שילמו עשרות אלפי שקלים על דוח – שאף אחד לא קרא

לא רק עבירות של תכנון ובנייה. התנהלותה של המועצה המקומית תופסת מקום לא מבוטל בדוח המיוחד שכן במסגרת הפיכתה של חריש לעיר, נבדקה גם הפיכתה ממועצה מקומית קטנה לעירייה – והמסקנות עגומות למדי.

המבקר מצא כי בכל אחת מהשנים 2015-2013, הוצאותיה של המועצה המקומית חריש עלו על הכנסותיה, והיא נזקקה למענקים ומלוות להקטנת גירעונה השוטף והמצטבר. עוד עלה כי על אף המענקים שקיבלה, הגירעון המצטבר של המועצה לסוף דצמבר 2015 עמד על כ-4.5 מיליוני ש"ח - 27% מתקציבה השוטף לאותה שנה.

אלא שהמבקר מותח ביקורת חריפה גם על היערכותה הלקויה למהלך. במשך תקופה ארוכה כלל לא בחנה המועצה את מהלך הפיכתה לעיר - ולמעשה רק בינואר 2015 התקשרה עם חברת ייעוץ חיצונית בעלות של 82,500 שקל – אלא שבמועד סיום הביקורת, כ-7 חודשים לאחר שחברת הייעוץ הגישה את הדוח, לא בחנה אותו המועצה המקומית ולא דנה בו, ואף לא יישמה ולו חלק מהשינויים הארגוניים המוצעים. עוד נמצא כי מסמך ההמלצות לא הובא לידיעתה ולעיונה של מנהלת משאבי האנוש של המועצה שנכנסה לתפקידה בראשית דצמבר 2015.

המבקר מציין כי כך ירדו לטמיון עשרות אלפי שקלים שהושקעו בהכנת הדוח וכי מדובר במחדל מתמשך בהתנהלות המועצה. אלא שבכך לא מסתיים המחדל: חריש אמורה אמנם לקלוט אלפי תושבים בשנים הקרובות אלא שנכון ליום כתיבת הביקורת למועצה המקומית הקטנה שפועלת במקום אין כל תכנית עבודה בנוגע לדברים בסיסיים הקשורים בניהול עיר: בין אם מדובר בפינוי אשפה, או במתן שירותים לתושבים.

תגובת המועצה המקומית חריש

המועצה המקומית חריש עוסקת במפעל ציוני שלא נעשה מזה 20 שנה ובונה עיר חדשה במדינת ישראל. מדיניות המועצה הינה לגייס עובדים לפי הצורך מתוך אחריות לכספי ציבור. בפברואר 2016 ,כאשר פורסם דו"ח מבקר המדינה, טרם החל איכלוס העיר בפועל. לקראת האיכלוס המשמעותי בקיץ 2016, השלימה המועצה את גיוס כח האדם שלה וזאת כדי להיערך לקליטת התושבים החדשים.

המועצה מנטרת כל העת את צפי האיכלוס ואת האיכלוס בפועל על מנת לתת את המענה הראוי לכלל תושבי חריש. המועצה אף הקימה מערך קליטה חדשני בשל אתגרי הקליטה הייחודיים של חריש. ואכן, בסקר שערכה המועצה בקרב התושבים החדשים, שביעות הרצון מהליך הקליטה היא יוצאת מגדר הרגיל.

עוד טרם פרסום דו"ח המבקר, המועצה ערכה חוקי עזר חדשים ומעודכנים שנשלחו לאישור משרדי הממשלה, כך שתושביה החדשים של של חריש יזכו לחקיקה יעילה ומסודרת. מספר חודשים לאחר כתיבת הדוח, תוקנו הערותיו של המבקר.

אנו מודים לאנשי מבקר המדינה על כך שהם עושים אותנו טובים יותר. אנו מודים לשותפים בבנית העיר וקוראים לעם ישראל להגיע לחריש העיר החדשה של ישראל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully