וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

עלייה בשיעור התפוסה מתחילת השנה: מבנה נדל"ן מסכמת רבעון

עודכן לאחרונה: 3.6.2024 / 10:58

מבנה נדל"ן פותחת את שנת 2024 עם עלייה בשיעור התפוסה, שיפור בפרמטרים התפעוליים ומודיעה על אימוץ תכנית אסטרטגית לשנים הבאות | מדווחת על רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-114 מיליון שקל

בניין משרדים של קבוצת מבנה בשדרות. קבוצת מבנה,
בניין משרדים של קבוצת מבנה בשדרות/קבוצת מבנה

חברת מבנה נדל"ן (כ.ד) דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024, המלמדות על עלייה בשיעור התפוסה בנכסים בישראל, המשך עלייה ב-NOI וב-FFO, עלייה בקצב מכירת יחידות דיור ומאשררת את התחזיות להמשך השנה.

במקביל לפרסום הדוחות, אישר דירקטוריון החברה תכנית אסטרטגית לשנים 2024-2028 המורכבת משלושה נדבכים מרכזיים: הנדבך הראשון, מיצוי הערך בתיק הנכסים הקיים - קידום והשלמת צבר הפרויקטים היזמיים הקיימים, מימוש נכסים שמיצו את פוטנציאל ההשבחה, השבחה ושדרוג תיק הנכסים הקיים ומימוש יתרת ההשקעות בחו"ל לצורך התמקדות הפעילות בישראל;

הנדבך השני, ביצוע מהלכי צמיחה מבוססי רכישות התואמים את תחומי ליבת הפעילות של החברה, בדגש על תחום המרכזים המסחריים (פתוחים ושכונתיים) ובתחום חוות השרתים תוך העמקת שיתוף הפעולה עם Digital Realty שהינו אחד מהשחקנים המובילים בעולם בתחום זה;

הנדבך השלישי, קפיצת מדרגה בתשתיות הניהוליות הן בשינויים פנים-ארגוניים להתמודדות לקיצור זמני תגובה להזדמנויות עסקיות והן בשדרוג מערכות המחשוב המידע בחברה. להערכת החברה, יישום התכנית האסטרטגית ישפר את מעמדה התחרותי, ימקסם את יתרונותיה היחסיים, יגדיל את היקפי פעילותה ויביא לשיפור בתוצאותיה הכספיים.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2024

ה-NOI מנכסים זהים בישראל ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-2.7% לכ-194 מיליון שקל, בהשוואה לכ-189 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מעליית דמי השכירות הריאליים, מקיטון בהוצאות תפעול הנכסים, מעליית המדד ובקיזוז חלקי עם פינוי שטחים המצויים בתהליך השכרה מחדש ובעיקרם מתחם אחוזת בית בת"א.

ה-NOI הכולל מנכסים מניבים ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-2.3% לכ-210 מיליון שקל, בהשוואה לכ-205 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה מהגידול האמור ב-NOI מנכסים זהים בישראל, בקיזוז חלקי עם ירידה ב-NOI מפעילות בחו"ל כתוצאה מכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסה חד פעמית בנכס מצרפת בסך של כ-3 מיליון שקל. בתוך כך, החברה אשררה את תחזית ה-NOI הכולל לשנת 2024 בטווח של 825-850 מיליון שקל.

ה-FFO מנכסים מניבים ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-3.4% לכ-155 מיליון שקל, בהשוואה לכ-150 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתוך כך, החברה אשררה את תחזית ה-FFO מנכסים מניבים לשנת 2024 בטווח של 610-630 מיליון שקל.

קבוצת מבנה נדל"ן סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2024 עם רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-114 מיליון שקל, בהשוואה לרווח בסך של כ-171 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח נבעה בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-94 מיליון שקל, בעוד שברבעון הראשון של השנה הכירה החברה בעליית שווי מתונה יותר של כ-22 מיליון שקל וכן מעלייה בהוצאות התפעול. מנגד, השפעות אלה קוזזו חלקית עם הקיטון בהוצאות המימון, נטו מכ-87 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד לכ-70 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה וזאת בהשפעת עלייה מתונה יותר של מדד המחירים לצרכן.

פוטנציאל הייזום של החברה

לקבוצה קרקעות וזכויות בנייה בישראל ובחו"ל בסכום כולל של כ-1.39 מיליארד שקל.

ייזום נדל"ן מניב בטווח הקצר: לחברה 6 פרויקטים בייזום בטווח הקצר בהיקף של כ-141 אלף מ"ר הצפויים להניב לחברה תוספת NOI בטווח של 180-195 מיליון שקל. הבולט שבהם הוא פרויקט 'הסוללים' בת"א, אשר יכלול שטח בנוי כולל של כ-68 אלף מ"ר משרדים ומסחר הצפוי להניב NOI שנתי באכלוס מלא בטווח של 109-117 מיליון שקל, וכן פרויקט נוסף בהרצליה, הכולל משרדים, מסחר ומגורים להשכרה, הצפוי להניב NOI שנתי באכלוס מלא בטווח של 35-39 מיליון שקל.

ייזום נדל"ן למגורים בטווח הקצר: נכון למועד פרסום הדוחות, החברה מבצעת ומשווקת פרויקטים למגורים בהיקף כולל של 574 יחידות דיור, מתוכן נמכרו 158 יחידות דיור ועד 18 הרשמות לרכישת דירות (למועד פרסום הדוח). החברה צפויה להכיר ברווח גולמי עתידי בסך של כ-419 מיליון שקל עם מכירת כל יחידות הדיור והשלמת ביצוע הקמת הפרויקטים.

ייזום נדל"ן מניב בטווח הבינוני-ארוך: לחברה 18 פרויקטים בשלבי תכנון שטרם נקבעו בגינם אומדני עלות ומועדי הקמה, כאשר הפרויקטים במצרפי צפויים למנות כ-697 אלף מ"ר שטח בנוי ורשומים בספרי החברה בשווי של כ-1.3 מיליארד שקל. הבולט שבהם הינו פרויקט הדגל 'מגדלי מבנה יגאל אלון' ('המיטב') בת"א לאחר שהתוכנית אושרה למתן תוקף ובהמתנה להחלטת ועדת ערר.

sheen-shitof

פתרון טבעי

גבר, הגיע הזמן לשפר את התפקוד המיני ואת הזוגיות שלך

בשיתוף גברא
השקעות נדל"ן בחו"ל. ShutterStock
רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-114 מיליון שקל/ShutterStock

בחודש אפריל 2024, דירקטוריון קבוצת מבנה נדל"ן אישר מתווה לרכישה עצמית של מניות החברה בסכום כולל של עד 180 מיליון שקל בשני שלבים: בשלב הראשון אושרה תכנית רכישה עצמית בהיקף של עד 90 מיליון שקל שיישומה יתחיל בתחילת חודש הבא, כך שיתרת סכום הרכישה, ככל שתיוותר, תחולק כדיבידנד בגין הרבעון האחרון של שנת 2024. לאחר מכן, הוצאתו אל הפועל של שלב השני במתווה, בהיקף של עד 90 מיליון שקל נוספים, בכפוף לקבלת אישור דירקטוריון החברה. יצוין, כי מתווה הרכישה העצמית המתואר, על שני שלביו, הינו כפוף למדיניות החלוקה של החברה.

בחודש אפריל 2024, חילקה החברה דיבידנד לבעלי המניות בסך של 65 מיליון שקל ובכך הסתכם הדיבידנד שיחולק מרווחי שנת 2023 לסך של 260 מיליון שקל.

בחודש מרץ 2024, החליט דירקטוריון החברה על מדיניות דיבידנד, לפיה בכוונת החברה לחלק מדי שנה עד 50% מה- FFO השנתי של החברה, בהתחשב בכך שיחס החוב הפיננסי נטו ל- CAP הרצוי בחברה לא יעלה על 50%.

בחודש מרץ 2024, השלימה החברה עסקה עם חברת בת (80%) של סאנפלאואר השקעות מתחדשות, לרכישת 101 מתקנים פוטו-וולטאיים אשר מותקנים על גגות נכסי הקבוצה בהספק קיים כולל של כ-5 מגה ואט, לרבות מלוא הזכויות בקשר אליהם, בתמורה לסך של כ-78 מיליון שקל (בתוספת מע"מ). בכוונת החברה לבצע שדרוג של המערכות הקיימות ולהוסיף מערכות נוספות כאשר עלות השדרוגים מוערכת בכ-30 מיליון שקל. להערכת החברה כתוצאה מהרכישה והשדרוגים, ההספק הכולל צפוי לגדול לכ-10 מגה ואט וה-FFO השנתי של החברה צפוי לגדול בשנים הקרובות בכ-15-17 מיליון שקל בשנה.

בחודש ינואר 2024, הנפיקה החברה אגרות חוב, בדרך של הרחבת שתי סדרות כ' ו-כה', בסכום כולל של כ-668 מיליון שקל. זאת, בהמשך להנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת אותן הסדרות, בחודש יוני האחרון ובהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל.

עוזי לוי, מבנה נדל"ן. עופר חן,
עוזי לוי, מבנה נדל"ן/עופר חן

עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "מבנה פותחת את השנה עם תנופה בכל ענפי הפעילות של החברה המתבטאת בעליה בפרמטרים התפעוליים, גידול בשיעורי התפוסה והתקדמות בפעילויות הייזום. בחודשים האחרונים חיזקנו את שדרת ההנהלה עם מינויים של שלושה סמנכ"לים חדשים, אשר יחד עם ההנהלה הקיימת, יתרמו רבות לקידום מטרות החברה. בבעלות החברה מאות נכסים, הממוקמים לאורכה ולרוחבה של ישראל, בעלי פוטנציאל השבחה גבוה ואיכותי, לצידם אנו פועלים לפיתוח ותכנון של למעלה מ-20 פרויקטים נוספים, כשמרביתם בלב אזורי ביקוש".

"בנוסף, לאחר תהליך סדור שביצענו, הודענו על אימוץ תכנית אסטרטגית עד לשנת 2028, לפיה נתמקד בהשבחת תיק הנכסים המניב הקיים, נמשיך בביצוע וקידום פעילות הייזום, נפעל למימוש נכסים בישראל שמיצו את פוטנציאל ההשבחה, נפעל למימוש כלל הנכסים בחו"ל, נתמקד בצמיחה גם באמצעות ניצול הזדמנויות ורכישות תוך התמקדות בתחומי המסחר וחוות השרתים. כמו כן נשדרג את התשתיות הניהוליות של החברה שיאפשרו לנו למקסם את הערך הקיים בנכסים. אנו מאמינים שתכנית זו תאפשר לחברה להמשיך ולהשיא ערך לבעלי מניותיה בהסתכלות ארוכת טווח".

  • עוד באותו נושא:
  • נדל"ן

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    4
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully