וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מחירי הדיור ירדו? אזורים מציגה קפיצה במחיר הממוצע לדירה ב-2023

עודכן לאחרונה: 26.3.2024 / 11:28

אזורים מסכמת את 2023 עם גידול של 33% בהכנסות שהסתכמו ב-1.47 מיליארד שקל וקפיצה של 29% ברווח הגולמי. בשנת 2023 מכרה אזורים 395 דירות במחיר ממוצע של כ-3.19 מיליון שקל לדירה, זאת לעומת מחיר ממוצע של כ-2.85 מיליון שקל בשנת 2022

פרויקט התחדשות עירונית אחר של אזורים שיוצא לשיווק השנה - בשלום יהודה. 3dvision,
פרויקט התחדשות עירונית של אזורים שיוצא לשיווק השנה - בשלום יהודה/3dvision

חברת אזורים מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לשנת 2023. היקף ההכנסות הכולל של החברה בשנת 2023 צמח בכ-33% והסתכם בכ-1.47 מיליארד שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בשנת 2022. ההכנסות מדמי שכירות מהנכסים המניבים של החברה, דמי שימוש ושרותי ניהול הסתכמו לסך של כ-96 מיליון שקל, לעומת כ-76 מיליון שקל אשתקד, נתון המהווה גידול של כ-26%.

הרווח הנקי בנטרול ירידת ערך חד פעמית בגין ריט אזורים ליווינג, הסתכם ב-2023 ב-229 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 171.5 מיליון ש"ח ב-2022. לאחר ירידת הערך בליווינג, הרווח הנקי הסתכם ב-176 מיליון שקל, עלייה קלה בהשוואה לאשתקד.

במהלך שנת 2023, מכרה החברה 395 דירות בהיקף כספי כולל של כ-1.08 מיליארד שקל (לא כולל מע"מ) לעומת 522 דירות בהיקף כספי כולל של כ-1.27 מיליארד שקל (לא כולל מע"מ) בשנת 2022. נכון למועד הדוח, לחברה מלאי למכירה של כ-1,056 יח"ד בפרויקטים ששיווקם החל, מתוכן 888 (84%) יחידות דיור הינן בפרויקטים שסיום הקמתם צפוי ברבעון הראשון של שנת 2026 ולאחר מכן. המחיר הממוצע של דירה שמכרה החברה בשנת 2023 עמד על כ-3.19 מיליון שקל, זאת לעומת מחיר ממוצע של כ-2.85 מיליון שקל בשנת 2022 - עלייה של כ-12% הנובעת מתמהיל הפרויקטים ששווקו.

החברה מכרה 90 דירות ברבעון הרביעי של 2023

את הרבעון הרביעי, שאופיין בחלקו בסגירה של משרדי המכירות על רקע מלחמת "חרבות ברזל", אזורים הצליחה לסיים עם מכירתן של 90 דירות בהיקף כספי כולל של 309 מיליון שקלים (לא כולל מע"מ), לאור עליית הביקושים שהחלה בדצמבר 2023.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה בסיום שנת 2023 עלה בכ-10% לכ-2.07 מיליארד שקל, לעומת 1.87 מיליארד שקל בסיום שנת 2022. אזורים שומרת על יתרות נזילות גבוהות המאפשרות לה גמישות פיננסית וניצול הזדמנויות. יתרת הנזילות של החברה (מזומן, פקדון כספי, מסגרות אשראי ועודפי הון זמינים) עומדת על כ-350 מיליון שקל. מתוכם, מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-123 מיליון שקל ובנוסף פקדון כספי בסך של כ-31 מיליון שקל שהופקד לתקופה העולה על שלושה חודשים. היתרות כוללות עודפי הון עצמי שהושקעו בפרויקטים בליווי (מעבר להון העצמי הנדרש בהתאם להסכמי הליווי) בסך של כ-190 מיליון שקל.

על רקע חוסנה הפיננסי של החברה, תוצאותיה והתחזית לגבי העתיד חברת הדירוג "מידרוג" שיפרה השבוע את אופק הדירוג של אזורים מ"יציב" ל"חיובי" וקבעה דירוג מנפיק A2.il.

מהו הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטי התחדשות עירונית בשנת 2024?

בשנת 2023 החלה החברה בשיווק של כ-400 יחידות דיור בארבעה פרויקטים: נופי ארנונה, ירושלים, חופים East, נתניה, Central Park (שלב ג'), באר שבע והרחבה של בוטיק הנביאים, ירושלים. נכון למועד הדוח, לאזורים 17 פרויקטים בהקמה ושיווק הכוללים 3,529 יחידות דיור מתוכן 2,982 יחידות דיור לשיווק.

החברה צפויה להתחיל בשנת 2024 הקמתם של 14 פרויקטים הכוללים 1,940 יח"ד (1,363 לשיווק), עם הכנסה צפויה של כ-4.3 מיליארד שקל ורווח גולמי צפוי של 679 מיליון שקל. בין הפרויקטים שיושקו - הרצליה (שיכון ויצמן), שלום יהודה בירושלים, יצחק אלחנן ברמת השרון, שער העיר (שלבים ב'-ג') בגבעת שמואל, אמת המים בירושלים וקיציס בתל אביב.

בנוסף, אזורים מפרסמת לראשונה כי הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטי התחדשות עירונית שהקמתם צפויה החל משנת 2024, מסתכם בכ-4.4 מיליארד ש"ח, וזאת רק ביחס לפרויקטים בשלב תכנוני מתקדם. לחברה 5 פרויקטי התחדשות עירונית משמעותיים בהקמה הכוללים 1,795 יחידות דיור: Moment (בת-ים), N סוקולוב (נתניה), N ויצמן (נתניה) שער העיר (גבעת שמואל) ועיר הים (חיפה). להערכת החברה בשנים 2024-2025 תחל הקמתם של 17 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בהיקף הכולל מעל כ- 3,200 יח"ד, מתוכן כ- 2,200 יח"ד לשיווק על ידי החברה. לאזורים כ-60 פרויקטי התחדשות נוספים שצפויים לכלול כ- 24,000 יחידות דיור, הנמצאים בשלבים שונים של הליכי תכנון, מרביתם באזורי ביקוש.

במסגרת הפעילות של אזורים בארה"ב, לחברה 180 יח"ד מניבות, 434 יח"ד בהקמה בשני פרויקטים ועוד 174 בפרויקט עתידי. השווי ההוגן נכון ל- 31.12.23 עומד על כ-266 מיליון דולר ו-NOI שנתי, בתפוסה מלאה, צפוי להסתכם בכ-23 מיליון דולר.

sheen-shitof

עוד בוואלה!

התהליך המסקרן של מיחזור אריזות מתכת

בשיתוף תאגיד המיחזור תמיר

"נרחיב את מצבת הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית"

רון אבידן, מנכ"ל אזורים: "גם באחת התקופות המאתגרות שידענו בשנים האחרונות, אזורים מציגה צמיחה בפעילות ושיפור בכל הפרמטרים התפעוליים. לחברה צבר משמעותי של פרויקטים להשקה בשנים 2024-2025 וחוסן פיננסי לצד אמון של הגופים המממנים שיאפשרו את הרחבת הפעילות והמשך הצמיחה של החברה. המותג "אזורים", הניסיון המוכח, והיכולות להשביח ולקדם במהירות את הליכי התכנון הביאו לכך שאזורים היא אחת מהחברות המובילות והגדולות ביותר בתחום ההתחדשות העירונית. ב-2023 זכינו בכ-20 פרויקטים חדשים של התחדשות עירונית, הכוללים כ-4,600 יחידות דיור חדשות".

"בכוונתנו להמשיך להרחיב באופן משמעותי את מצבת הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית וזאת במקביל להפעלה בשנתיים הקרובות של 17 פרויקטים הכוללים כ- 3,200 יח"ד מתוכן כ- 2,200 יח"ד לשיווק. בנוסף, במהלך 2023 הצלחנו לקדם באופן ניכר את הליכי תכנון התב"עות של פרויקטים משמעותיים ואטרקטיביים, ברוממה, צומת פת ובהר נוף בירושלים שיכללו גם שטחי מסחר ותעסוקה. ככלל, אנו רואים בשנים האחרונות את העיר ירושלים כאזור אסטרטגי בפעילותנו על רקע המחסור ביחידות דיור וזאת לצד מדיניות העירייה התומכת לקידום פרויקטים ופיתוח העיר ירושלים כולה."

רון אבידן, מנכ"ל אזורים. תמר מצפי,
רון אבידן, מנכ"ל אזורים/תמר מצפי

אבידן מוסיף, "אנו מסכמים את שנת 2023 עם הישגים מרשימים וזאת על אף שנה מאתגרת במשק הישראלי. מלחמת חרבות ברזל, בד בבד עם הסביבה המאקרו כלכלית, לצד היעדר פתרונות מיידיים לבעיית היצע הדיור, מעמיקים את המחסור במלאי בענף הנדל"ן למגורים בישראל, ויובילו להמשך עליות במחירי הדיור. לאזורים מלאי פרויקטים משמעותי ובשל שבכוונתנו להשיק בתקופה הקרובה, זאת בכדי להיענות לביקושים הגוברים שאנו מזהים בשוק מאז הסתגלות המשק למצב מלחמה. אנו צופים כי ביקושים אלו ילכו ויגברו עם ביצוע הורדות ריבית נוספות. ביקושים אלה מקבלים רוח גבית נוספת, בין היתר, מתושבי חוץ אשר בתגובה לאנטישמיות הגואה ברחבי העולם מבקשים לרכוש נכס בישראל".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    4
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully