פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   משרד הבינוי ישתתף במימון הוצאות חריגות בהתחדשות עירונית

   מדובר בעבודות תשתית שאינן העבודות הרגילות להן נדרשת הרשות בכל פרויקט אלא פרויקטים גדולים יותר כגון שיקוע כביש, הסטת קו מתח גבוה וכדומה, שהוגדרו בתב"עות ע"י מוסדות התכנון, ואי-ביצוען גורר עיכובים בפרויקטים של התחדשות עירונית

   פינוי בינוי (גלובס , תמר מצפי)
   פינוי בינוי (צילום: תמר מצפי)

   משרד הבינוי והשיכון פרסם קול קורא לרשויות מקומיות, במסגרתו יוכלו האחרונות להגיש בקשה להשתתפות המשרד במימון עבודות פיתוח בפרויקטים של התחדשות עירונית.

   מדובר בעבודות תשתית שאינן העבודות הרגילות להן נדרשת הרשות בכל פרויקט אלא פרויקטים גדולים יותר כגון שיקוע כביש, הסטת קו מתח גבוה וכדומה, שהוגדרו בתב"עות על-ידי מוסדות התכנון ואי-ביצוען גורר עיכובים בפרויקטים של התחדשות עירונית. תנאי הסף להגשת הבקשות הן שהפרויקט יהיה לפחות בהיקף של 120 יחידות דיור ושהתוכנית לגביו אושרה עד יום 31 בדצמבר 2014.

   "בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4428 תסייע הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, לרשויות המקומיות במימון לצורך ביצוע עבודות פיתוח תשתיות, הנדרשות בתוכניות להתחדשות עירונית לצורך הבנייה החדשה בהתאם לתוכנית המאושרת", כך נכתב בקול הקורא. "הכוונה לפרויקטים, אשר אושרה לגביהם תוכנית מפורטת והינם זמינים למימוש, אולם הרשות המקומית מתקשה להשלים ביצוע התשתיות הציבוריות בעקבות התניות שנקבעו בתוכנית על-ידי ועדות התכנון, ובשל כך מתעכב מימוש הפרויקט כולו. מדובר בעבודות פיתוח שלא מן השגרה ושאינן מכוסות בהכנסות מאגרות ומהיטלים או בעבודות פיתוח בעלו?ת גבוהה במיוחד, החורגת מההכנסות הצפויות. המדינה תשתתף במימון הביצוע של הפרויקטים שייבחרו, בכפוף לעמידה בתנאי הסף, בקריטריונים המפורטים להלן ובכפוף לתקציב".

   נציין כי במסגרת הקול הקורא מדגישים במשרד השיכון והבינוי כי ההיקף המקסימלי של השתתפות המדינה בפרויקט יעמוד על 8 מיליון שקל וההתחייבות לתשלום מצד המדינה תהיה למשך ארבע שנים מיום חתימת חשב המשרד על ההסכם עם הרשות המקומית, לאחר מכן יפוג תוקף ההתחייבות. עוד במסגרת הקול הקורא מודגש כי על הרשות המקומית שתקבל את הסיוע האמור יהיה להתחיל בעבודות הפיתוח תוך שנתיים מיום חתימת חשב המשרד על ההסכם.

   ההחלטה איזה פרויקט יממן המשרד מתייחסת בין היתר לדירוג החברתי כלכלי של הרשות המקומי (ככל שהוא נמוך יותר הדירוג יהיה גבוה יותר) וגם לשיעור יחידות הדיור המתוכננות באותה הרשות במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית ביחס לגודל האוכלוסייה.

   את הבקשות להשתתפות במימון הוצאות פיתוח צריכות לרשויות המקומיות לשלוח למשרד השיכון והבינוי עד 25 לאוקטובר הקרוב בשעה 14:00.